top of page

Genius Robotics CURRICULUM

Welcome to Genius Robotics Coding School, where we help kids develop 12 key skills of the 21st century through our innovative robotics and coding courses. Our courses are designed to allow students to explore the exciting world of science, technology, engineering, and math in a fun and interactive way. Register today and give your child the gift of coding!

IMG_0442.jpeg

Obiectivele Curriculumului Primar (6-7 ani) - **Dezvoltarea abilităților tehnice și digitale**: Introducerea copiilor în lumea roboticii și programării prin utilizarea unor instrumente educaționale moderne. - **Încurajarea creativității și inovației**: Stimularea gândirii creative și a abilităților de rezolvare a problemelor prin activități practice și proiecte. - **Promovarea colaborării și a lucrului în echipă**: Învățarea colaborativă și dezvoltarea abilităților de comunicare prin proiecte de grup. ### Roboți Educaționali Utilizați #### 1. **BeeBot și BlueBot (Nivel Începător** - **Activități de bază**: Învățarea conceptelor de bază ale programării prin direcționarea roboților pe o hartă folosind comenzi simple. - **Coordonare și logică**: Dezvoltarea abilităților de coordonare și logică prin planificarea traseelor și rezolvarea puzzle-urilor. #### 2. **Botley (Nivel Începător)** - **Programare fără ecran**: Introducerea conceptelor de programare prin utilizarea cardurilor de comandă și a accesoriilor interactive. - **Jocuri și provocări**: Activități practice care implică evitarea obstacolelor și îndeplinirea sarcinilor specifice. #### 3. **Sphero (Nivel Intermediar)** - **Programare cu aplicație**: Utilizarea aplicațiilor Sphero Edu pentru programarea roboților Sphero prin blocuri de cod și limbaje textuale. - **Proiecte STEM**: Dezvoltarea proiectelor care implică fizica, matematica și ingineria prin experimente interactive și provocări. #### 4. **Alpha 1S (Nivel Avansat)** - **Robot umanoid programabil**: Introducerea copiilor la programarea avansată și controlul unui robot umanoid capabil de mișcări complexe. - **Proiecte de simulare**: Crearea și implementarea de scenarii realiste unde Alpha 1S îndeplinește sarcini specifice sau interacționează cu mediul. ### Platforme de Programare pentru Începători #### 1. **OSMO Coding (Realitate Augmentată)** - **Introducere în programare**: Utilizarea OSMO Coding pentru a învăța conceptele de bază ale programării prin manipularea fizică a blocurilor de cod în medii de realitate augmentată. - **Jocuri interactive**: Dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor și gândirea logică prin jocuri și provocări interactive. #### 2. **Scratch Jr (Nivel Începător)** - **Programare vizuală**: Utilizarea Scratch Jr pentru a învăța programarea prin crearea de povești interactive și jocuri simple. - **Creativitate și narativitate**: Dezvoltarea abilităților de povestire și creativitate prin proiecte care implică personaje animate și scenarii. ### Structura Curriculumului #### **Nivelul Începător ** - **BeeBot și BlueBot, Botley, OSMO Coding, Scratch Jr** - **Activități**: Introducere în programare, coordonare și logică prin jocuri și provocări simple. #### **Nivelul Intermediar ** - **Sphero** - **Activități**: Programare prin aplicații, proiecte STEM și experimente interactive. #### **Nivelul Avansat ** - **Alpha 1S** - **Activități**: Programare avansată, controlul unui robot umanoid, proiecte de simulare și scenarii complexe. ### Resurse și Echipamente - **Roboți educaționali**: Fiecare copil va avea acces la roboți adecvați nivelului său de studiu. - **Materiale didactice și suport tehnic**: Materiale educaționale multilingve și suport tehnic continuu pentru a facilita învățarea. - **Platforme online**: Acces la platforme online pentru exerciții suplimentare și feedback. ### Concluzie Acest curriculum oferă o experiență educațională completă, adaptată nevoilor și intereselor copiilor de toate vârstele. Suntem încrezători că, prin utilizarea acestor tehnologii de vârf, vom inspira și educa următoarea generație de inovatori și lideri în domeniul tehnologiei. **Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag din Septembrie odată cu noul an școlar 2024-2025!** Cu respect, Echipa Genius Robotics

IMG_0443.jpeg

Obiectivele Curriculumului Intermediar 8-10 ani - **Dezvoltarea abilităților tehnice și digitale**: Introducerea copiilor în lumea roboticii și programării prin utilizarea unor instrumente educaționale moderne. - **Încurajarea creativității și inovației**: Stimularea gândirii creative și a abilităților de rezolvare a problemelor prin activități practice și proiecte. - **Promovarea colaborării și a lucrului în echipă**: Învățarea colaborativă și dezvoltarea abilităților de comunicare prin proiecte de grup. ### Roboți Educaționali Utilizați #### 1. **Dash (Nivel Începător)** - **Activități de bază**: Introducerea conceptelor de bază ale programării prin utilizarea aplicației Wonder și Blockly pentru a programa robotul Dash să îndeplinească sarcini simple. - **Jocuri interactive**: Dezvoltarea abilităților de coordonare și logică prin jocuri și provocări. #### 2. **Codey Rocky (Nivel Începător și Intermediar)** - **Programare prin blocuri**: Utilizarea platformei Makeblock pentru a programa robotul Codey Rocky, combinând componentele de hardware și software. - **Proiecte STEM**: Activități care încurajează învățarea prin experimente și proiecte interactive. #### 3. **Cozmo (Nivel Intermediar)** - **Inteligență artificială de bază**: Explorarea funcțiilor AI ale robotului Cozmo, cum ar fi recunoașterea facială și interacțiunile emoționale. - **Programare creativă**: Utilizarea limbajului de programare vizual pentru a crea scenarii și jocuri interactive cu Cozmo. #### 4. **Alpha 1 (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Robot umanoid programabil**: Introducerea copiilor la programarea și controlul unui robot umanoid capabil de mișcări complexe. - **Proiecte de simulare**: Crearea și implementarea de scenarii realiste unde Alpha 1 îndeplinește sarcini specifice sau interacționează cu mediul. #### 5. **Alpha Mini (Nivel Avansat)** - **Primul robot umanoid cu AI**: Utilizarea avansată a funcțiilor AI integrate, cum ar fi recunoașterea vocală, recunoașterea obiectelor și interacțiunea socială. - **Proiecte AI avansate**: Dezvoltarea de aplicații și scenarii complexe care combină funcționalitățile de AI și robotică pentru a rezolva probleme reale. ### Platforme de Programare pentru Începători #### 1. **Scratch (Nivel Începător și Intermediar)** - **Programare vizuală**: Utilizarea Scratch pentru a învăța programarea prin crearea de povești interactive, jocuri și animații. - **Creativitate și narativitate**: Dezvoltarea abilităților de povestire și creativitate prin proiecte care implică personaje animate și scenarii. ### Studiul Aplicabilității AI #### 1. **Introducere în AI (Nivel Intermediar și Avansat, 10-14 ani)** - **Fundamentele AI**: Introducerea copiilor în conceptele de bază ale inteligenței artificiale și învățarea automată. - **Proiecte practice de AI**: Crearea de aplicații simple de AI, cum ar fi roboți care pot recunoaște obiecte sau răspunde la comenzi vocale. ### Structura Curriculumului #### **Nivelul Începător** - **Dash, Codey Rocky, Scratch** - **Activități**: Introducere în programare, coordonare și logică prin jocuri și provocări simple. #### **Nivelul Intermediar ** - **Codey Rocky, Cozmo, Scratch** - **Activități**: Programare prin aplicații, proiecte STEM, inteligență artificială de bază și experimente interactive. #### **Nivelul Avansat ** - **Alpha 1, Alpha Mini** - **Activități**: Programare avansată, controlul unui robot umanoid, proiecte de simulare și studii de aplicabilitate AI. ### Resurse și Echipamente - **Roboți educaționali**: Fiecare copil va avea acces la roboți adecvați nivelului său de studiu. - **Materiale didactice și suport tehnic**: Materiale educaționale multilingve și suport tehnic continuu pentru a facilita învățarea. - **Platforme online**: Acces la platforme online pentru exerciții suplimentare și feedback. ### Concluzie Acest curriculum oferă o experiență educațională completă, adaptată nevoilor și intereselor copiilor de toate vârstele. Suntem încrezători că, prin utilizarea acestor tehnologii de vârf, vom inspira și educa următoarea generație de inovatori și lideri în domeniul tehnologiei. **Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în anul școlar 2024-2025!** Cu respect, Echipa Genius Robotics

IMG_0444.jpeg

Obiectivele Curriculumului Secundar 10-12 ani - **Dezvoltarea abilităților tehnice și digitale**: Introducerea copiilor în lumea roboticii și programării prin utilizarea unor instrumente educaționale moderne. - **Încurajarea creativității și inovației**: Stimularea gândirii creative și a abilităților de rezolvare a problemelor prin activități practice și proiecte. - **Promovarea colaborării și a lucrului în echipă**: Învățarea colaborativă și dezvoltarea abilităților de comunicare prin proiecte de grup. ### Roboți Educaționali Utilizați #### 1. **mBot (Nivel Începător)** - **Programare prin blocuri**: Utilizarea platformei Makeblock pentru a programa robotul mBot, introducând conceptele de bază ale programării și roboticii. - **Proiecte interactive**: Dezvoltarea de proiecte simple care implică senzori și motoare, încurajând învățarea prin practică. #### 2. **Arduino (Nivel Intermediar)** - **Introducere în electronică**: Învățarea componentelor de bază ale electronicii și modul în care acestea sunt integrate în proiectele de robotică. - **Programare cu Arduino IDE**: Utilizarea Arduino IDE pentru a scrie și încărca cod pe microcontrolere, dezvoltând abilități de programare în linii de cod. #### 3. **ClicBot (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Robot modular**: Asamblarea și reconfigurarea robotului ClicBot pentru a îndeplini diverse sarcini și funcționalități. - **Programare vizuală și textuală**: Utilizarea atât a interfețelor de programare vizuală cât și a Python pentru a controla comportamentele robotului. #### 4. **Alpha Mini (Nivel Avansat)** - **Robot umanoid cu AI**: Utilizarea avansată a funcțiilor AI integrate, cum ar fi recunoașterea vocală, recunoașterea obiectelor și interacțiunea socială. - **Proiecte AI avansate**: Dezvoltarea de aplicații și scenarii complexe care combină funcționalitățile de AI și robotică pentru a rezolva probleme reale. #### 5. **UGOT (Nivel Avansat)** - **Primul robot modular cu AI**: Explorarea tehnologiilor avansate de inteligență artificială și robotică modulară. - **Proiecte complexe**: Crearea și programarea de roboți modulari pentru a îndeplini sarcini complexe, utilizând AI pentru a învăța și a se adapta la medii noi. ### Trecerea la Programarea în Linii de Cod cu Python - **Introducere în Python**: Învățarea bazelor limbajului Python, inclusiv sintaxă, structuri de control și funcții. - **Proiecte aplicate**: Dezvoltarea de proiecte practice care utilizează Python pentru a controla roboți și a implementa algoritmi AI. - **Integrarea cu hardware**: Utilizarea Python pentru a programa microcontrolere și a interacționa cu diferite componente hardware. ### Studiul Roboticii Modulare și AI #### 1. **Introducere în Robotică Modulare (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Design modular**: Conceptul de design modular și beneficiile acestuia în dezvoltarea roboților flexibili și adaptabili. - **Proiecte practice**: Asamblarea și programarea roboților modulari pentru a îndeplini sarcini variate și complexe. #### 2. **Fundamentele Inteligenței Artificiale (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Bazele AI**: Introducerea conceptelor de bază ale inteligenței artificiale și machine learning. - **Aplicații practice**: Crearea de aplicații AI simple, cum ar fi recunoașterea de obiecte sau procesarea limbajului natural, și integrarea acestora în proiecte de robotică. ### Structura Curriculumului #### **Nivelul Începător ** - **mBot, Programare prin blocuri** - **Activități**: Introducere în programare și robotică prin proiecte simple și interactive. #### **Nivelul Intermediar ** - **Arduino, ClicBot** - **Activități**: Programare în linii de cod, proiecte de electronică și robotică modulară. #### **Nivelul Avansat ** - **Alpha Mini, UGOT** - **Activități**: Programare avansată, proiecte complexe de robotică și AI, studiu aplicat al inteligenței artificiale. ### Resurse și Echipamente - **Roboți educaționali**: Fiecare copil va avea acces la roboți adecvați nivelului său de studiu. - **Materiale didactice și suport tehnic**: Materiale educaționale multilingve și suport tehnic continuu pentru a facilita învățarea. - **Platforme online**: Acces la platforme online pentru exerciții suplimentare și feedback. ### Concluzie Acest curriculum oferă o experiență educațională completă, adaptată nevoilor și intereselor copiilor de toate vârstele. Suntem încrezători că, prin utilizarea acestor tehnologii de vârf, vom inspira și educa următoarea generație de inovatori și lideri în domeniul tehnologiei. **Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în anul școlar 2024-2025!** Cu respect, Echipa Genius Robotics

IMG_0445.jpeg

Obiectivele Curriculumului Terțiar 12-14 ani - **Dezvoltarea abilităților tehnice și digitale**: Introducerea copiilor în lumea roboticii și programării prin utilizarea unor instrumente educaționale moderne. - **Încurajarea creativității și inovației**: Stimularea gândirii creative și a abilităților de rezolvare a problemelor prin activități practice și proiecte. - **Promovarea colaborării și a lucrului în echipă**: Învățarea colaborativă și dezvoltarea abilităților de comunicare prin proiecte de grup. - **Integrarea tehnologiilor avansate**: Introducerea conceptelor de AI, VR și IoT pentru a pregăti elevii pentru viitorul tehnologic. ### Roboți Educaționali Utilizați #### 1. **UGOT (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Primul robot modular cu AI**: Explorarea tehnologiilor avansate de inteligență artificială și robotică modulară. - **Proiecte complexe**: Crearea și programarea de roboți modulari pentru a îndeplini sarcini complexe, utilizând AI pentru a învăța și a se adapta la medii noi. #### 2. **Kai’s Clan (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Robotică și VR**: Utilizarea roboților Kai’s Clan pentru a combina robotică, realitate augmentată (AR) și realitate virtuală (VR) într-un mediu educațional captivant. - **Proiecte de colaborare globală**: Participarea la proiecte care permit colaborarea cu echipe din întreaga lume, dezvoltând abilități de lucru în echipă și comunicare. #### 3. **Yanshee (Nivel Avansat)** - **Cel mai avansat robot educațional umanoid**: Utilizarea robotului Yanshee, care integrează AI, IoT și funcții avansate de programare. - **Proiecte de simulare și AI**: Crearea de scenarii complexe și utilizarea algoritmilor AI pentru a rezolva probleme reale și pentru a interacționa cu mediul. ### Trecerea la Programarea în Linii de Cod cu Python - **Introducere în Python**: Învățarea bazelor limbajului Python, inclusiv sintaxă, structuri de control și funcții. - **Proiecte aplicate**: Dezvoltarea de proiecte practice care utilizează Python pentru a controla roboți și a implementa algoritmi AI. - **Integrarea cu hardware**: Utilizarea Python pentru a programa microcontrolere și a interacționa cu diferite componente hardware. ### Studiul Roboticii Modulare, AI, VR și IoT #### 1. **Robotică Modulare (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Design modular**: Conceptul de design modular și beneficiile acestuia în dezvoltarea roboților flexibili și adaptabili. - **Proiecte practice**: Asamblarea și programarea roboților modulari pentru a îndeplini sarcini variate și complexe. #### 2. **Inteligență Artificială (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Bazele AI**: Introducerea conceptelor de bază ale inteligenței artificiale și machine learning. - **Aplicații practice**: Crearea de aplicații AI simple, cum ar fi recunoașterea de obiecte sau procesarea limbajului natural, și integrarea acestora în proiecte de robotică. #### 3. **Realitate Virtuală (Nivel Intermediar și Avansat)** - **Integrarea VR în educație**: Utilizarea VR pentru a crea medii de învățare imersive și interactive. - **Proiecte de realitate virtuală**: Dezvoltarea de scenarii educaționale și de antrenament folosind tehnologii VR. #### 4. **Internet of Things (IoT) (Nivel Avansat)** - **Conceptul de IoT**: Înțelegerea modului în care dispozitivele interconectate pot comunica și colabora pentru a rezolva probleme complexe. - **Proiecte IoT**: Crearea și implementarea de proiecte care integrează senzori, actuatori și rețele de date pentru a dezvolta soluții inovatoare. ### Structura Curriculumului #### **Nivelul Începător ** - **Activități**: Introducere în programare și robotică prin proiecte simple și interactive. #### **Nivelul Intermediar** - **UGOT, Kai’s Clan, Python de bază** - **Activități**: Programare în linii de cod, proiecte de robotică modulară și VR. #### **Nivelul Avansat ** - **Yanshee, Proiecte complexe AI și IoT** - **Activități**: Programare avansată, proiecte complexe de robotică, AI, VR și IoT. ### Resurse și Echipamente - **Roboți educaționali**: Fiecare copil va avea acces la roboți adecvați nivelului său de studiu. - **Materiale didactice și suport tehnic**: Materiale educaționale multilingve și suport tehnic continuu pentru a facilita învățarea. - **Platforme online**: Acces la platforme online pentru exerciții suplimentare și feedback. ### Concluzie Acest curriculum oferă o experiență educațională completă, adaptată nevoilor și intereselor copiilor de toate vârstele. Suntem încrezători că, prin utilizarea acestor tehnologii de vârf, vom inspira și educa următoarea generație de inovatori și lideri în domeniul tehnologiei. **Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag în anul școlar 2024-2025!** Cu respect, Echipa Genius Robotics

bottom of page